คำที่ใช้เรียกเพื่อน และคำย่อของวัยรุ่นอะเมริกัน

ส่วนคำว่าเพื่อน ถ้าไช้เรียกเพื่อนชายจำไช้ Dude,man,dawg,dizzle
ถ้าเป็นเพื่อนชายหรือเพื่อนแถวบ้าจะไช้ homeboy, home, homie
ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนๆที่สนิทจะไช้Cuz
พี่น้องชายและเพื่อนสนิทจะไช้ bro มาจาก brother
เพื่อนผู้หญิงจะเรียกว่า girl,homegirl
เพื่อนหลายๆคน(รวมหญิงชาย) Guys,you guys   y’ll มาจากyou all   peeps มาจาก people
fellas ไช้เรียกเพื่อนชายหลายๆคน
ต่อไปจะพูดถึงคำที่ทำไห้2คำรวมเป็น1
grimme คือ give me
lemme คือ let me
wanna คือ want to
gonna คือ going to
Ima คือ I’m going to
dunno = don’t know
hafta = have to ต้อง
kinda = kind of ค่อนข้าง
gotta = got to ต้อง
gotcha = got you ไม่ต้องห่วง/เข้าใจแล้ว/ล้อเล่น

เด๋วมาลงไห้อีกเน้อ