คำว่า Dude ใช้อย่างไง

A: Dude, do you wanna go eat?
     (แกอยากไปกินข้าวมั้ย)
B: Sure. Where?
     (ไป ที่ไหนเอ่ย)
B: I dunno. Let's just play it by ear.
     (ไม่รู้สิ เราไปตามน้ำดีกว่า)

คำว่า dude (ดิว-ด) ใช้เรียกเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายครับ แปลว่าแกหรือมึง
ส่วนdunno(โดน-โน)ก็ย่อจากdon't knowครับ เป็นภาษาพูดครับ แล้ว play it by ear เป็นสำนวนที่หมายถึงทำอะไรโดยไม่วางแผนล่วงหน้าหรือไปตามน้ำนั่นเองนะครับ