พนมโบกโก (เขาโหนกวัว)

เดินทางสักสองร้อยโล ออกจากกรุงพนมเปญ มุ่งไปทางใต้ใกล้อ่าวไทย ถึงจังหวัดกำโปตแล้วขึ้นไปยังเขาพนมโบกโก (Phnom Bokor) ไปที่ทุ่งกรอ-ลอม แล้วเด็ดฝักกรอลอมกระดกน้ำในกระบอกฝักเข้าปาก เขาว่าเป็นน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ รักษาโรคแถมโป้วกำลัง

Cr: Admin Aj. Viroj