ภาษาเขมรวันละคำ

ทดลองบทเรียนบนเว็บใหม่ www.cambo-zone.com

អន់ចិត្ត (อ็อน เจิด) on jet
แปลว่าน้อยใจ