มหากษัตริย์กัมพูชาปัจจุบันเป็นรัชกาลที่เท่าไร

กษัตรีย์เขมรปัจจุบัน

มาอยู่เมืองไทยมานาน ถึงกับรู้หลายเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย รู้ว่าตอนนี้กษัตริย์ไทยปัจจุบันเป็นรัชกาลที่ 9 ถ้าจำไม่ผิด

แล้วหลายคนก็ถามผมว่าแล้วตอนนี้กษัตริย์ของกัมพูชาปัจจุบันเป็นรัชกาลที่เท่าไรแล้ว ผมก็ตอบทั้งอาย ๆ ว่า “ไม่รู้ครับเหมือนกันครับ” เขาก็เหมือนจะหัวเราะในใจแหละ เพราะคิดว่าผมเป็นคนกัมพูชาประสาอะไรไม่รู้ว่ากษัตริย์ปัจจุบันเป็นรัชกาลที่เท่าไร

จริง ๆ แล้ว เรื่องรัชกาลของกษัตริย์กัมพูชา รู้สึกว่าเขาไม่ได้ระบุว่าองค์ไหนอยู่รัชกาลที่เท่าไร คำว่า รัชกาล “រជ្ជកាល” ของภาษาเขมรก็มี ออเสียงคล้าย ๆ กัน แต่เขาใช้ในการเรียกกษัตริย์ในแต่ละราชวงศ์ เพราะเชื้อสายราชวงศ์เขมรไม่ใช่มีราชวงศ์เดียว  อย่างเช่น ราชกาลปัจจุบัน มีกษัตริย์ครองราชมาแล้ว 3 พระองค์ คือ นโรดม สุรามรึต “នរោត្ដម សុរាម្រឹត” นโรดม สีหะนุ “នរោត្ដម សីហនុ” และ นโรดม สีหะมุนี “នរោត្ដម សីហមុនី”

แล้วอีกอย่าง ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่เก่าแก่มากอายุราวประมาณ 2000 ปี  ส่วนประวิติศาสตร์ที่ได้ค้นพบมีการจนบันทึกอยู่ประมาณ 1400 ปี โดยนับจาก สมัยอาณาจักรเจนละ แต่รู้สึกว่าก่อนหน้านั้น เขมรก็ยังมีกษัตรีย์ครองราชอยู่เหมือนกัน

เพราะฉนั้นถ้าเอาแบบไทย ๆ กษัตรีย์กัมพูชาปัจจุบันก็น่าจะเป็นรัชกาลที่ 109 เป็นพี่ของไทยประมาณ 100 รัชกาล

**** เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ เพราะอาจมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เพราะเป็นคนต่างชาติ แม้ว่าจะศึกษาขนาดไหนก็รู้ไม่หมดเกี่ยวกับไทยเหมือนเดิม ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยน่ะครับ ******

สมัยอาณาจักรเจนละ(พ.ศ. 1093-พ.ศ. 1345)

 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 6: พระเจ้าภววรมันที่ 1
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 6: พระเจ้ามเหนทรวรมัน
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 7: พระเจ้าอิศานวรมันที่ 1
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 7: พระเจ้าภววรมันที่ 2
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 7: พระเจ้าชัยวรมันที่ 1
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 8: พระนางเจ้าชัยเวที
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 8: พระเจ้าสามภูวรมัน
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 8: พระเจ้าพุชการักษ์ชา
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 8: พระเจ้าสามภูวรมัน
 • คริสต์ศตวรรษ ที่ 8: พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 1
 • ไม่ทราบปี: มหิปติวรมัน

สมัยจักรวรรดิเขมร (พ.ศ. 1345-พ.ศ. 1896)

 • พ.ศ. 1345 – พ.ศ. 1393: พระเจ้าชัยวรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1393 – พ.ศ. 1420: พระเจ้าชัยวรมันที่ 3
 • พ.ศ. 1420 – พ.ศ. 1432: พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1
 • พ.ศ. 1432 – พ.ศ. 1443: พระเจ้ายโศวรมันที่ 1
 • พ.ศ. 1443 – พ.ศ. 1465: พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1
 • พ.ศ. 1465 – พ.ศ. 1471: พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1471 – พ.ศ. 1485: พระเจ้าชัยวรมันที่ 4
 • พ.ศ. 1485 – พ.ศ. 1487: พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1487 – พ.ศ. 1511: พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1511 – พ.ศ. 1544: พระเจ้าชัยวรมันที่ 5
 • พ.ศ. 1544 – พ.ศ. 1545: พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 1
 • พ.ศ. 1545 – พ.ศ. 1545: พระเจ้าชัยวีรวรมัน
 • พ.ศ. 1545 – พ.ศ. 1593: พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1
 • พ.ศ. 1593 – พ.ศ. 1609: พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1609 – พ.ศ. 1633: พระเจ้าหรรษวรมันที่ 3
 • พ.ศ. 1633 – พ.ศ. 1650: พระเจ้าชัยวรมันที่ 6
 • พ.ศ. 1650 – พ.ศ. 1656: พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1
 • พ.ศ. 1656 – พ.ศ. 1693: พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (สร้างนครวัด)
 • พ.ศ. 1693 – พ.ศ. 1703: พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1703 – พ.ศ. 1709: พระเจ้ายโศวรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1709 – พ.ศ. 1720: พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน

พ.ศ. 1720 – พ.ศ. 1724 ถูกรุกรานโดยอาณาจักรจามปาและไม่มีกษัตริย์

 • พ.ศ. 1724 – พ.ศ. 1762: พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (สร้างนครธม)
 • พ.ศ. 1762 – พ.ศ. 1786: พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2
 • พ.ศ. 1786 – พ.ศ. 1838: พระเจ้าชัยวรมันที่ 8
 • พ.ศ. 1838 – พ.ศ. 1851: พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3
 • พ.ศ. 1851 – พ.ศ. 1870: พระเจ้าอินทรชัยวรมัน
 • พ.ศ. 1870 – พ.ศ. 1896: พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร(พระบรมลำพงษ์ราชา)

สมัยอาณาจักรอยุธยา นครธม (พ.ศ. 1896-พ.ศ. 1931)

พ.ศ. 1896 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

 • พ.ศ. 1896 – พ.ศ. 1898: พระเจ้าบาสาตร์
 • พ.ศ. 1898 – พ.ศ. 1900: พระเจ้าบาอาจ
 • พ.ศ. 1900 – พ.ศ. 1900: พระเจ้าดมบองปีเส๊ย
 • พ.ศ. 1900 – พ.ศ. 1909: พระศรีสุริโยวงษ์
 • พ.ศ. 1909 – พ.ศ. 1913: พระบรมรามา
 • พ.ศ. 1913 – พ.ศ. 1916: พระธรรมโศรกราช

พ.ศ. 1916 สยามตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

 • พ.ศ. 1916: พระอินทราชา
 • พ.ศ. 1916 – พ.ศ. 1976: พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1 หรือ พระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ (Barom Reachea I)

กรุงจตุรมุข (พ.ศ. 1931-พ.ศ. 2083)

 • พ.ศ. 1916 – พ.ศ. 1976: พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1 หรือ พระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ (Barom Reachea I)
 • พ.ศ. 1976 – พ.ศ. 1980: พระนารายน์รามาธิบดี
 • พ.ศ. 1980 – พ.ศ. 2011: พระศรีราชา และ พระศรีสุริโยไทยราชา (แย่งราชสมบัติกัน)
 • พ.ศ. 2011 – พ.ศ. 2047: พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี
 • พ.ศ. 2047 – พ.ศ. 2055: พระศรีสุคนธบท
 • พ.ศ. 2051 – พ.ศ. 2081: เจ้ากอง (ก่อกบฏ)
 • พ.ศ. 2059 – พ.ศ. 2109: เจ้าพระยาจันทราชา

กรุงละแวก (พ.ศ. 2083-พ.ศ. 2140)

 • พ.ศ. 2059 – พ.ศ. 2109: เจ้าพระยาจันทราชา
 • พ.ศ. 2109 – พ.ศ. 2119: พระบรมราชารามาธิบดีที่ 2 หรือ พระยาละแวก (Barom Reachea II)
 • พ.ศ. 2119 – พ.ศ. 2137: พระบรมรามาธิราชธิบดี หรือ นักพระสัตถา (ครองราชย์ร่วมกับพระโอรส)

พ.ศ. 2137 สยามตีเมืองละแวกแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

 • พ.ศ. 2137 – พ.ศ. 2139: พระเชษฐาแห่งเจิงเปร๊ย (Chettha Chung Prey)
 • พ.ศ. 2139 – พ.ศ. 2142: พระบรมราชารามาธิบดีที่ 3 (Barom Reachea III)

กรุงศรีสุนทร (พ.ศ. 2140-พ.ศ. 2162)

 • พ.ศ. 2139 – พ.ศ. 2142: พระบรมราชารามาธิบดีที่ 3 (Barom Reachea III)
 • พ.ศ. 2142 – พ.ศ. 2143: เจ้าพระยานวง (Chau Ponhea Nhom)
 • พ.ศ. 2143 – พ.ศ. 2145: พระแก้วฟ้าที่ 1
 • พ.ศ. 2144 – พ.ศ. 2161: พระบรมราชารามาธิบดีที่ 4 (Barom Reachea IV)
 • พ.ศ. 2161 – พ.ศ. 2170: พระไชยเชษฐาที่ 1 (Chettha I)

กรุงอุดงฦๅไชย (พ.ศ. 2162-พ.ศ. 2384)

 • พ.ศ. 2161 – พ.ศ. 2170: พระไชยเชษฐาที่ 1 (Chettha I)
 • พ.ศ. 2170 – พ.ศ. 2177: พระศรีธรรมราชาที่ 1 (Thommo Reachea I)
 • พ.ศ. 2178 – พ.ศ. 2182: พระองค์ทรงราชาธิราชธิบดี
 • พ.ศ. 2182 – พ.ศ. 2184: พระปทุมราชาที่ 1
 • พ.ศ. 2184 – พ.ศ. 2201: พระรามาธิบดีที่ 1
 • พ.ศ. 2202 – พ.ศ. 2215: พระปทุมราชาที่ 2
 • พ.ศ. 2215 – พ.ศ. 2216: พระปทุมราชาที่ 3
 • พ.ศ. 2216 – พ.ศ. 2219: พระแก้วฟ้าที่ 2
 • พ.ศ. 2219 – พ.ศ. 2230: พระไชยเชษฐาที่ 2 รัชสมัยที่ 1 (Chettha II)
 • พ.ศ. 2230 – พ.ศ. 2231: ว่างกษัตริย์
 • พ.ศ. 2231 – พ.ศ. 2238: พระไชยเชษฐาที่ 2 รัชสมัยที่ 2
 • พ.ศ. 2238 – พ.ศ. 2239: พระรามาธิบดีที่ 2
 • พ.ศ. 2239 – พ.ศ. 2243: พระไชยเชษฐาที่ 2 รัชสมัยที่ 3
 • พ.ศ. 2243 – พ.ศ. 2244: พระแก้วฟ้าที่ 3 รัชสมัยที่ 1 (Chettha III)
 • พ.ศ. 2244 – พ.ศ. 2245: พระไชยเชษฐาที่ 2 รัชสมัยที่ 4
 • พ.ศ. 2245 – พ.ศ. 2247: พระศรีธรรมราชาที่ 2 รัชสมัยที่ 1 (Thommo Reachea II)
 • พ.ศ. 2247 – พ.ศ. 2252: พระไชยเชษฐาที่ 2 รัชสมัยที่ 5
 • พ.ศ. 2252 – พ.ศ. 2256: พระศรีธรรมราชาที่ 2 รัชสมัยที่ 2
 • พ.ศ. 2256 – พ.ศ. 2265: พระแก้วฟ้าที่ 3 รัชสมัยที่ 2
 • พ.ศ. 2265 – พ.ศ. 2272: พระสัตถา รัชสมัยที่ 1 (Satha)
 • พ.ศ. 2272 – พ.ศ. 2272: พระแก้วฟ้าที่ 3 รัชสมัยที่ 3
 • พ.ศ. 2272 – พ.ศ. 2280: พระสัตถา รัชสมัยที่ 2
 • พ.ศ. 2280 – พ.ศ. 2290: พระศรีธรรมราชาที่ 2 รัชสมัยที่ 3
 • พ.ศ. 2290 – พ.ศ. 2291: พระรามาธิบดีที่ 3 รัชสมัยที่ 1
 • พ.ศ. 2292 – พ.ศ. 2298: พระศรีไชยเชฐ
 • พ.ศ. 2298 – พ.ศ. 2300: พระรามาธิบดีที่ 3 รัชสมัยที่ 2
 • พ.ศ. 2301 – พ.ศ. 2318: พระนารายน์ราชารามาธิบดี

สมัยอาณาจักรธนบุรี

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรอยุธยาล่มสลายเมื่อ พ.ศ. 2310 และถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในนามอาณาจักรธนบุรี

 • พ.ศ. 2301 – พ.ศ. 2318: พระนารายน์ราชารามาธิบดี
 • พ.ศ. 2318 – พ.ศ. 2322: พระรามราชาธิราช
 • พ.ศ. 2322 – พ.ศ. 2339: พระนารายน์ราชาธิราช

สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรธนบุรีสิ้นสภาพจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นแทนที่ใน พ.ศ. 2325

 • พ.ศ. 2322 – พ.ศ. 2339: พระนารายน์ราชาธิราช
 • พ.ศ. 2339 – พ.ศ. 2349: ว่างกษัตริย์
 • พ.ศ. 2349 – พ.ศ. 2377: พระอุไทยราชาธิราช
 • พ.ศ. 2377 – พ.ศ. 2383: สมเด็จพระราชินีนาถองค์มี หรือ เม็ญ
 • พ.ศ. 2383 – พ.ศ. 2384: ว่างกษัตริย์

ราชอาณาจักรกัมพูชา

 • พ.ศ. 2384-พ.ศ. 2403: สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด้วง)
 • พ.ศ. 2403-พ.ศ. 2447: สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ (นักองค์ราชาวดี)
 • พ.ศ. 2447-พ.ศ. 2470: พระบาทสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ (นักองค์ศรีสวัสดิ์)
 • พ.ศ. 2470-พ.ศ. 2484: พระบาทสมเด็จพระศรีสวัสดิ์มุนีวงศ์ (นักองค์ศรีสวัสดิ์มุนีวงศ์)
 • พ.ศ. 2484-พ.ศ. 2498: พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหนุ
 • พ.ศ. 2498-พ.ศ. 2503: พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสุรามฤต
 • พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2547: พระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ
 • พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน: พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา