มีผัวยัง มีสามียัง ภาษาเขมรพูดว่า

นี่ผัวนะ

นี่ผัวน่ะ

คำว่า มีผัวยัง มีหลัวยัง มีสามียัง ภาษาเขมรใช้คำว่าอะไร

ง่ายๆเลยครับ មានប្ដីហើយនៅ?

อ่านว่า เมียน พเด็ย เฮย เนิ้ว?

หรือไม่ต้องมีคำว่า ហើយ​ ก็ได้ครับ เฮย นี่แปลว่า แล้ว