มีแฟนยัง ภาษาเขมรพูดว่าอะไร

มีแฟนยัง

ภาษาเขมรพูดว่า មានសង្សារហើយនៅ?

อ่านว่า เมียน ซ็อง ซา เฮย เนิ้ว?

ซ็องซา แปลว่า แฟน ใช้ได้ทั้ง ชายและหญิง