รับแปลภาษา เขมร<=>ไทย

โดย อ.ฤทธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เป็นชาวกัมพูชา จบปริญญาโททางด้านภาษา

ประสบการณ์แปลและล่าม 7 ปี

ราคากันเอง