ว่าด้วยเรื่องบอร์เดอร์พาสส์ในฝั่งเขมร

Border Pass Cambodia…ว่าด้วยเรื่องบอร์เดอร์พาสส์ในฝั่งเขมร คือจังหวัดบันเตียเมียนเจ็ย ประชาชนในจังหวัดนี้จะไปทำกันที่ศาลากลางจังหวัดในตัวเมืองศรีโสภณ แต่ถ้ามีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงปอยเปตก็ทำกันที่สำนักงานกรุงปอยเปต ตลาดพซาร์กัณดาล กม.๔ สนนราคาปกติไม่เกิน 50,000 เรียล (400 บาท) จะได้รับเล่มภายในหนึ่งถึงสองเดือนแต่ถ้าอยากได้เล่มเร็วๆไวๆต้องเพิ่มใต้โต๊ะอีก 1500 บาท-3000 บาท ขึ้นอยู่ที่ว่าจะรับเล่มด่วนเพียงใด….เมื่อได้เล่มแล้วก็ไปขอใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วมายื่นให้ตม.เขมรเพื่อปั๊มออกไปตลาดโรงเกลือหรือสถานที่ใดในจังหวัดสระแก้วกับปราจีนบุรี ไม่เกินสามวันสองคืน….เมื่อชาวเขมรไปปั๊มออกครั้งแรกต้องเสียค่าปั๊มครั้งแรกเป็นเงินไทย 100 บาท แล้วเข้าไปนั่งค้าขายในแผงของตนที่ตลาดโรงเกลือ เมื่อถึงกำหนดกลับและปั๊มออกมาใหม่เสียเงิน 50 บาท และครั้งล่าสุดในการปั๊มออกมาตลาดโรงเกลือ ขึ้นเป็น 70 บาท และครั้งต่อไป…ยังไม่รู้ว่าตม.เขมรจะปรับราคาขึ้นเป็นเท่าไร ? ส่วนตม.ด่านคลองลึกทางฝั่งไทยไม่เก็บจากคนเขมรแม้แต่สลึงเดียว….จึงขอเรียนบอกคนไทยที่ใช้บอร์เดอร์พาสในการเข้าเมืองเขมรว่าต้องทำใจ คิดเสียว่าเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม คนมันอดยากปากแห้งมานานกว่าสองปี ถึงเวลามีกินมันก็ต้องมูมมามไม่คิดหน้าคิดหลัง เรียกว่าฟันไม่เลือกหน้าทั้งคนชาติเดียวกันหรือต่างชาติ (คนไทย) คิดแต่เพียงว่าเอาวันนี้ให้รอดก่อนส่วนเขาจะย้ายไล่ออกปลดออกไปว่ากันทีหลัง แต่ถ้าหัวส่าย หางก็ย่อมกระดิก. ….อยู่กันยาวๆๆๆๆไปเลย

Cr: Aj. Viroj