สมเด็จพระบาทนโรดมสีหนุ อดีตกษัตริย์ที่เป็นพ่อของชาติและเอกราชกัมพูชา สวรรคตแล้วที่กรุงปักกิ่ง

วันที่ 15 ต.ค. สำนักข่าวซินหัวของจีน รายงานว่า เวลา 02.00 น. อดีตกษัตริย์นโรดมสีหนุของกัมพูชา วัย 89 พรรษา ได้สวรรคตแล้วที่กรุงปักกิ่งของจีน หลังประชวรด้วยหลายโรค รวมทั้งมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อดีตกษัตริย์นโรดม สีหนุ แห่งกัมพูชา ทรงเป็นที่เคารพรักของชาวกัมพูชาอย่างมาก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปี 2484-2498 และในปี 2536-2547 จากนั้นทรงสละราชบัลลังก์แก่พระราชโอรส นโรดม สีหมุนี กษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชา จากปัญหาพระพลานามัย

นับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งในภูมิภาคเอเชีย พระองค์เดินทางเยือนจีนอยู่เป็นประจำเพื่อรักษาพระอาการประชวร ก่อนหน้านี้ในเดือนม.ค. พระองค์ทรงแสดงความประสงค์จะประกอบพระราชพิธีศพด้วยการเผา และต้องการให้เก็บพระอัฐิไว้ในพระราชวัง