เพิ่มความแรง สัญญาณ wireless ง่ายๆ โดยการวาง router ให้ถูกที่

ความแรงของ สัญญาณ wireless ที่ปล่อยออกมาจาก wireless router หรือ wireless access point ขึ้นอยู่กับ 2 สิ่ง คือ ความแรงของอุปกรณ์ wireless และ ตำแหน่งการวางของ wireless router ที่ดี สามารถทำให้อุปกรณ์ wireless ปล่อยสัญญาณ ได้เต็มประสิทธิภาพ ตาม spec ที่ทำขึ้นมา ดังนั้น วิธีการ เพิ่มความแรง สัญญาณ wireless ก็ทำได้ 2 วิธี คือ การเปลี่ยนแปลง hardwares (ใช้ wireless router หรือ access point ที่แรงมากยิ่งขึ้น และ เพิ่ม เสา wireless) หรือ การจัดวางตำแหน่งของ wireless router ให้ถูกต้อง ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นครับ

หากคุณวาง wireless router หรือ wireless access point ของคุณ ในตำแหน่งที่ไม่ดี จะทำให้ สัญญาณ wireless ได้รับผลกระทบจากสิ่งต่อไปนี้ คือ ระยะทาง, สิ่งกีดขวาง และคลื่นรบกวน ครับ

เพิ่มความแรง สัญญาณ wireless

เพิ่มความแรง สัญญาณ Wireless

1. ตำแหน่งการวาง wireless router ที่ดีที่สุด ก็คือ จุดศูนย์กลางของบ้าน หรือที่ทำงาน ไม่ ควรจะวาง router ไว้ด้านใดด้านหนึ่งของบ้าน เพราะ router ส่วนใหญ่จะปล่อยสัญญาณแบบรอบทิศทาง (360 องศา) ในระยะทางที่เท่าๆ กันหมด แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้ง ตำแหน่งกึ่งกลาง อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุด เพราะด้านใดด้านหนึ่งอาจมีสิ่งกีดขวาง หรือสัญญาณรบกวนมากกว่า ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ ควรจะทดลอง วางตำแหน่ง wireless router ในจุดต่างๆ เพื่อทดสอบ ความแรง สัญญาณ wireless ดูก่อน

2. หากมีคนใช้ สัญญาณ wireless ร่วมกันหลายคนภายในบ้าน ควรคำนึงถึง ตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในบ้านด้วย เพราะถ้าหากวาง wireless router ไว้ไกล้กับ คอมพิวเตอร์ เครื่องใดเครื่องหนึ่งมากเกินไป จะทำให้เครื่องที่อยู่ไกลออกไป สามารถใช้แค่ 10-50 ของ bandwidth ที่ปล่อยออกมาทั้งหมดเท่านั้น

3. หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่เป็นไปได้ เช่น ฝาผนังห้อง, ตู้ที่มีขนาดใหญ่, กระจก เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่าเป็นวัตถุ ที่สามารถลดความแรง สัญญาณ wireless ได้ ดังนั้นควรจะวาง wireless router ไว้บนที่สูง หากต้องวางชิดผนังบ้าน ควรจะมีด้านใดด้านหนึ่งของ router ที่ยังสามารปล่อยสัญญาณได้ดี เพื่อให้สัญญาณไปได้ไกล และคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหลังผนัง ไม่ควรจะอยู่ไกลจาก ตำแหน่งของ router มาก 

สิ่งที่ควรระวังอีกข้อ คือ ไม่วาง wireless router ไว้ในตู้กระจก หรือชั้นวางหนังสือ

4. วาง wireless router หรือ wireless access point ให้ห่างอย่างน้อย 1 ม. จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปล่อยสัญญาณบนคลื่นความถี่เดียวกันกับ wireless router ของคุณ เช่น microwave, โทรศัพท์บ้านไร้สาย เป็นต้น ซึ่งใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz เหมือนกัน 

บ่อยครั้ง เรามักวาง wireless router ใกล้ๆ กับโทรศัพท์บ้าน ซึ่งจะรบกวนสัญญาณได้

นอกจากนี้ควรวางให้ไกลจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ตู้เย็น, พัดลม, ทีวี เป็นต้น

5. โดยปกติแล้ว การวางตำแหน่ง อุปกรณ์ router ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหา สัญญาณ wireless ที่อ่อน ได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหาก พื้นที่ที่คุณใช้งาน เครือข่าย wireless อยู่ เป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้าง wireless router อาจส่งสัญญาณไปได้ไม่ทั่วถึง ลองใช้วิธีการ บังคับทิศทางให้กับ wireless router ให้ปล่อยสัญญาณไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้น โดยทำ เสา wireless แบบง่ายๆ ให้กับ router ของคุณ ครับ 

วิธีทำ เสาอากาศ wireless โดยใช้กระป๋องเบียร์

วิธีทำ เสา wireless เพื่อบังคับทิศทาง สัญญาณ wireless

หากวิธีที่ผมแนะนำไป ยังไม่สามารถแก้ปัญหา สัญญาณ wireless อ่อน ได้ ควรจะพิจารณาเลือกซื้อ wireless router ใหม่ หรือ เลือกซื้อ เสา wireless เพื่อเพิ่ม ความแรงให้กับสัญญาณ แล้วละครับ

ความแรงของ สัญญาณ wireless ที่ปล่อยออกมาจาก wireless router หรือ wireless access point ขึ้นอยู่กับ 2 สิ่ง คือ ความแรงของอุปกรณ์ wireless และ ตำแหน่งการวางของ wireless router ที่ดี สามารถทำให้อุปกรณ์ wireless ปล่อยสัญญาณ ได้เต็มประสิทธิภาพ ตาม spec ที่ทำขึ้นมา ดังนั้น วิธีการ เพิ่มความแรง สัญญาณ wireless ก็ทำได้ 2 วิธี คือ การเปลี่ยนแปลง hardwares (ใช้ wireless router หรือ access point ที่แรงมากยิ่งขึ้น และ เพิ่ม เสา wireless) หรือ การจัดวางตำแหน่งของ wireless router ให้ถูกต้อง ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นครับ

หากคุณวาง wireless router หรือ wireless access point ของคุณ ในตำแหน่งที่ไม่ดี จะทำให้ สัญญาณ wireless ได้รับผลกระทบจากสิ่งต่อไปนี้ คือ ระยะทาง, สิ่งกีดขวาง และคลื่นรบกวน ครับ

เพิ่มความแรง สัญญาณ wireless

เพิ่มความแรง สัญญาณ Wireless

1. ตำแหน่งการวาง wireless router ที่ดีที่สุด ก็คือ จุดศูนย์กลางของบ้าน หรือที่ทำงาน ไม่ ควรจะวาง router ไว้ด้านใดด้านหนึ่งของบ้าน เพราะ router ส่วนใหญ่จะปล่อยสัญญาณแบบรอบทิศทาง (360 องศา) ในระยะทางที่เท่าๆ กันหมด แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้ง ตำแหน่งกึ่งกลาง อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุด เพราะด้านใดด้านหนึ่งอาจมีสิ่งกีดขวาง หรือสัญญาณรบกวนมากกว่า ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ ควรจะทดลอง วางตำแหน่ง wireless router ในจุดต่างๆ เพื่อทดสอบ ความแรง สัญญาณ wireless ดูก่อน

2. หากมีคนใช้ สัญญาณ wireless ร่วมกันหลายคนภายในบ้าน ควรคำนึงถึง ตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในบ้านด้วย เพราะถ้าหากวาง wireless router ไว้ไกล้กับ คอมพิวเตอร์ เครื่องใดเครื่องหนึ่งมากเกินไป จะทำให้เครื่องที่อยู่ไกลออกไป สามารถใช้แค่ 10-50 ของ bandwidth ที่ปล่อยออกมาทั้งหมดเท่านั้น

3. หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่เป็นไปได้ เช่น ฝาผนังห้อง, ตู้ที่มีขนาดใหญ่, กระจก เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่าเป็นวัตถุ ที่สามารถลดความแรง สัญญาณ wireless ได้ ดังนั้นควรจะวาง wireless router ไว้บนที่สูง หากต้องวางชิดผนังบ้าน ควรจะมีด้านใดด้านหนึ่งของ router ที่ยังสามารปล่อยสัญญาณได้ดี เพื่อให้สัญญาณไปได้ไกล และคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหลังผนัง ไม่ควรจะอยู่ไกลจาก ตำแหน่งของ router มาก 

สิ่งที่ควรระวังอีกข้อ คือ ไม่วาง wireless router ไว้ในตู้กระจก หรือชั้นวางหนังสือ

4. วาง wireless router หรือ wireless access point ให้ห่างอย่างน้อย 1 ม. จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปล่อยสัญญาณบนคลื่นความถี่เดียวกันกับ wireless router ของคุณ เช่น microwave, โทรศัพท์บ้านไร้สาย เป็นต้น ซึ่งใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz เหมือนกัน 

บ่อยครั้ง เรามักวาง wireless router ใกล้ๆ กับโทรศัพท์บ้าน ซึ่งจะรบกวนสัญญาณได้

นอกจากนี้ควรวางให้ไกลจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ตู้เย็น, พัดลม, ทีวี เป็นต้น

5. โดยปกติแล้ว การวางตำแหน่ง อุปกรณ์ router ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหา สัญญาณ wireless ที่อ่อน ได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหาก พื้นที่ที่คุณใช้งาน เครือข่าย wireless อยู่ เป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้าง wireless router อาจส่งสัญญาณไปได้ไม่ทั่วถึง ลองใช้วิธีการ บังคับทิศทางให้กับ wireless router ให้ปล่อยสัญญาณไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้น โดยทำ เสา wireless แบบง่ายๆ ให้กับ router ของคุณ ครับ 

วิธีทำ เสาอากาศ wireless โดยใช้กระป๋องเบียร์

วิธีทำ เสา wireless เพื่อบังคับทิศทาง สัญญาณ wireless

หากวิธีที่ผมแนะนำไป ยังไม่สามารถแก้ปัญหา สัญญาณ wireless อ่อน ได้ ควรจะพิจารณาเลือกซื้อ wireless router ใหม่ หรือ เลือกซื้อ เสา wireless เพื่อเพิ่ม ความแรงให้กับสัญญาณ แล้วละครับ