เมื่อถึงที่สุดแล้ว
ทุกอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดา

ทั้งปัญหาที่เคยมี
ความทุกข์ที่เคยเกิด
ความสุขที่เคยผ่าน
ความเศร้าที่เคยจม
ความท้อแท้ที่เคยบั่นทอน
ความเสียใจที่มองไม่เห็นทางออก
โรคภัย ไข้เจ็บที่เบียดเบียน

นี่แหละ! สัจธรรมแห่งชีวิต
มีเกิด ดับ หมุนวนเวียนสับเปลี่ยนกันไป

เมื่ออยู่กับความธรรมดาอย่างเข้าใจ
ก็จะเห็นความจริงว่า
จะทุกข์หนักแค่ไหน มันก็จะผ่านไป
จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปในวันหนึ่ง

เครดิตเพจ ยิ้มสู้