เรียนภาษาเขมร ស្រៈខ្មែរ – สระเขมร เสียง ออ 23 ตัว

เป็นตัวพิมพ์

ในภาษาเขมรจะมีสระทั้งหมด ๒๓ ตัว โดยแต่ละตัวจะต้องเปลี่ยนเสียงเวลาเอาไปสะกดกับพยัญชนะที่อยู่ในเสียง ออ หรือ เสียง โอว์ ซึ่งจะมีรูปแบบการอ่านให้เพื่อความสะดวกในการฝึกอ่านดังนี้

๒.๑ การออกเสียงสระพวกออ

อา

เอะ

เอ็ย

เออะ

เออ

โอ๊ะ

โอ

อัว

อาร์ (เออ)

เอือ

เอีย

เอ

อายย์ (แอ)

ไอ

อาวว์

ុំ

ាំ

เอาว์

อม

อ็อม

อำ

อะห์

អុះ

េះ

ោះ

โอะห์

แอะห์

เอาะห์

เป็นรูปภาพ

เรียนภาษาเขมร สระเสียง ออ 23 ตัว

เรียนภาษาเขมร สระเสียง ออ 23 ตัว