เรียนภาษาเขมร ព្យញ្ជនៈខ្មែរ – พยัญชนะเขมร 33 ตัว | Cambo-Zone

แบบตัวพิมพ์

ในภาษาเขมรจะมีพยัญชนะทั้งหมด ๓๓ ตัว โดยแต่ละตัวจะมีรูปแบบการอ่านให้เพื่อความสะดวกในการฝึกอ่าน

กอ

คอ

โก

โค

โง

จอ

ชอ

โจ

โช

โญ

ดอ

ทอ

โด

โท

นอ

ตอ

ทอ

โต

โท

โน

บอ

พอ

โป

โพ

โม

โย

โร

โล

โว

ซอ

ฮอ

ลอ

ออ

แบบรูปภาพ

Khmer Consonants สระเขมร 33 ตัว

Khmer Consonants สระเขมร 33 ตัว