แมลงตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร

image

จำได้ว่าสมัยเด็กชอบจับมาเล่นมาก
มันมีไม่มาก แล้วถ้าใครจับได้ จะเอาติดตัวไม่ปล่อยเลย
สีมันสวยมาก น่ารัก ไม่กัด แล้วชอบกินยอกมะขามเทศ
เด็กแถวบ้านผมทุกวันนี้คงไม่เล่นแบบเด็กรุ่นผมอีกแล้วแหละ
เพราะเขามีของเล่นเยอะ
แมลงตัวนี้เขาเรียกว่า កំភេម (ก็อม เภม)
ไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไร