โลโก้ใหม่ของเพ็จเราน่ะครับ

LOGO Middle

 

ไฟล์เก่าหาย นั่งวาดใหม่ กว่าจะได้ โว๊ะ