ได้อะไรกินข้าว ภาษาเขมรพูดว่าอะไร

ได้อะไรกินข้าว ภาษาเขมร

ได้อะไรกินข้าว

มาถึงประโยคทักทายภาษาเขมรที่ขาดไม่ได้เลย

ได้อะไรกินข้าว ภาษาเขมรพูดว่า បានអីញ៉ាំបាយ?

อ่านออกเสียงว่า บาน เอ็ย ญำ บาย

ระวัง ตัว ญ ในภาษาเขมร ไม่ใช่ ยอยักษ์ น่ะครับ ออกเสียง ญ ให้ได้เหมือนกับภาษาอีสานว่า อีหญัง ที่แปลว่า อะไรนะครับผม