ไม่ใช่เขื่อน …

10630759_1475579869394831_2120956621667848469_o[1]

เวลามีน้ำท่วมเมืองอรัญฯ ผู้คนต่างลือว่ามวลน้ำนิ่งไม่ยอมไหลเพราะทางเขมรปิดเขื่อน ดูภาพนี้แล้วมันคือประตูน้ำที่บ้านไขด่อน อยู่ที่อำเภอโอร์โจรว จังหวัดบอนเตียเมียนเจ็ย (ศรีโสภณ) บ้านนี้ชื่อเดิมคือ แข้ด่อน แปลว่า จระเข้เผือก นาน ๆ ไปคนเขมรเรียกเพื้ยนจาก แข้ด่อน เป็นบ้าน ไึคดอน