កន្ត្រៃកាត់ក្រចក-กรรไกรตัดเล็บ ภาษาเขมรวันละคำ

កន្ត្រៃកាត់ក្រចក-กรรไกรตัดเล็บ

កន្ត្រៃកាត់ក្រចក-กรรไกรตัดเล็บ

ภาษาเขมร : កន្ត្រៃកាត់ក្រចក
อ่านว่า : ก็อน ไตร กัด กรอ จอก
แปลว่า : กรรไกรตัดเล็บ
ภาษาอังกฤษ : Nail cutter

ตัวอย่าง : កន្ត្រៃកាត់ក្រចកពេលអ្នកត្រូវការប្រើ តែងតែរកអត់ឃើញ។
อ่านว่า : ก็อน ไตร กัด กรอ จอก เปว์ล เนียะ โตรว กา ปเริว แตย์ง แตย์ โร็ก อ็อด เคิย์ญ
แปลว่า : กรรไกรตัดเล็บเวลาคุณต้องการใช้ มักจะหาไม่เจอ