កម្មវិធី​ប្រាប់ពីក្ដីស្រលាញ់———————-ភាសាខ្មែរ———————————— កម្មវិធីប្រាប់ពីក្ដីស្រលាញ់បែបថ្មី មានវិធីថ្មីក្នុងការប្រាប់អត្ថន័យពីបេះដូងឲ្យគេបានយល់ ថាយើងស្រលាញ់គេ តែមិនហានទៅប្រាប់ត្រង់ៗ ឬគិតថាការប្រាប់ត្រង់ៗវាហួសសម័យ អញ្ចឹង សាកយកកម្មវិធីនេះទៅផ្ញើរឲ្យគេបើកមើលមើល៍! អស់ទាស់ហ្មង! គេបាក់ចិត្តស្រលាញ់យើងភ្លាម! មិនជឿសាកមើល!

———————–ภาษาไทย———————————-
โปรแกรมบอกรัก อยากให้เขารู้ว่าเรารักเขาใช่มั้ย แต่ไม่กล้าไปบอกตรงๆ หรือคิดว่าบอกตรงๆมันล่าสมัย อยากใช้รูปแบบใหม่เพื่อบอกให้เขารู้ ลองส่งไปรแกรมนนี้ไปให้เขาดูดิ้ เขาจะรู้สึกอย่างไร เค้าอาจลงรักเราทันทีก็จะว่าได้ แค่เค้าดับเบิลคลิ๊กโปรแกรมนี้ เสียงเพลงโรแมนติ๊กกับรูปหัวใจสีชมพูเป็นร้อยขึ้นมาเต็ม แล้วจะมีตัวหนังสือสีแดงๆขึ้นมาบอกว่า

I

Love
you

Romantic มากๆครับ ถ้าส่งไปให้เขาใจวันที14 Feb ……….ไม่อยากจะพูด……………….+฿?|!$#@โหลดไปเปิดดูก่อนก้อได้ถ้าไม่เชื่อ

GOOOOOOOOOOOOO!!!!!!DDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!

อ่านหน้านี้ำำไม่ออก ดวน์โหลดยูนีโดดภาษาเขมร