ការ៉េមកៃ-ไอติมแท่ง ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ការ៉េមកៃ
อ่านว่า : กา เรม ไก
แปลว่า : ไอติมแท่ง
ภาษาอังกฤษ : ?

ตัวอย่าง : នៅចាំបានអត់? កាលពីតូចខ្ញុំញ៉ាំការ៉េមកៃស្ទើរាល់ថ្ងៃ។
อ่านว่า : เนิว จำ บาน อ๊อด? กาว์ล ปี โตย์จ คญม ญำ กา เรม ไก ซเตอ ร็วล ทไง
แปลว่า : ยังจำได้ไหม? เมื่อตอนเด็กผมกินไอติมแท่งเกือบทุกวัน