ក្ដាមប្រៃ-ปูเค็ม ภาษาเขมรวันละคำ

ក្ដាមប្រៃ-ปูเค็ม

ក្ដាមប្រៃ-ปูเค็ม

ภาษาเขมร : ក្ដាមប្រៃ
อ่านว่า : กดาม ไปร
แปลว่า : ปูเค็ม
ภาษาอังกฤษ : Salty crab

ตัวอย่าง : មើលរូបក្ដាមប្រៃមួយចាននេះហើយស្រក់ទឹកមាត់ ហាៗៗ។
อ่านว่า : เมิว์ล รูป กดาม ไปร มวย จาน นิ่ฮ์ เฮิว์ย เซราะก์ เติก ม็วด  ฮ้าๆๆ
แปลว่า : เห็นรูปปูเค็มด้วยนี้แล้วน้ำลายไหล อิอิอิ