ក្បាលពោះ-พุง ภาษาเขมรวันละคำ

ក្បាលពោះ-พุง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្បាលពោះ
อ่านว่า : ก-บาว์ล โป๊ะฮ์ / ปั๊วะฮ์
แปลว่า : พุง
ภาษาอังกฤษ : Tummy

ตัวอย่าง : កុំញ៉ាំច្រើនពេកណា ប្រយ័ត្នធាត់ដុះក្បាលពោះ។
อ่านว่า : กม ญำ จเริว์น เปก นา  ปรอ ยัด ธ็วด โด๊ะฮ์ ก-บาว์ล โป๊ะฮ์
แปลว่า : อย่ากินเยอะมากน่ะ ระวังอ้วนลงพุง