ក្រពើ-จระเข้ ภาษาเขมรวันละคำ

ក្រពើ-จระเข้ ภาษาเขมรวันละคำ

ក្រពើ-จระเข้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្រពើ
อ่านว่า : กรอ เปอ
แปลว่า : จระเข้
ภาษาอังกฤษ : Crocodile, alligator

ตัวอย่าง : រូបក្រពើនេះខ្ញុំថតកាលទៅលេងសួនសត្វ។
อ่านว่า : รูป กรอ เปอ นิ่ฮ์ คญม ถอด กาวล์ เติว เลง ซวน สัด
แปลว่า : รูปจระเข้นี้ผมถ่ายไว้ตอนไปเที่ยวสวนสัตว์