ខ្ទម-กระท่อม ภาษาเขมรวันละคำ

119030332826491[1]ภาษาเขมร : ខ្ទម
อ่านว่า : คโตม
แปลว่า : กระท่อม
ภาษาอังกฤษ : Hut

ตัวอย่าง : ខ្ទមស្រូវតូចពិតតែអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់មានសេចក្ដីសុខជាងនៅផ្ទះធំៗបាន។
อ่านว่า : คโตม ซโบว โตย์จ เปิ่ด แต่ อาย์จ ทเวอ โอว์ย มจ๊ะฮ์ เมียน เซย์จ กแด็ย ซก เจียง เนิว พเตี๊ยะ ทบ ๆ บาน
แปลว่า :​ กระท่อมหญ้าคาเล็กก็จริงแต่สามารถทำให้เจ้าของมีความสุขกว่าอยู่บ้านหลังใหญ่ๆได้