ខ្យង-หอย ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ខ្យង
อ่านว่า : ค-ยอง
แปลว่า : หอย
ภาษาอังกฤษ : Snail

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាចេះញ៉ាំខ្យងស្ងោរទេ?
อ่านว่า : เมียน เนียะ นา แจ๊ะฮ์ ญำ ค-ยอง ซ-งาว เต๊?
แปลว่า : มีใครกินหอยต้มเป็นไหม

ป.ล.
แบบในรูปอย่างเดียวน่ะครับ คำว่าหอยแปลเป็นเขมรได้หลายอย่าง
เช่น ตะกร้าซ้ายมือ เขมรเรียกว่า ខ្ចៅ (ค-เจา) นะครับ