គូលែន-กูเลน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : គូលែន
อ่านว่า : กูแลน
แปลว่า : ลิ้นจี่
ภาษาอังกฤษ : Lychee

ตัวอย่าง : ផ្លែគូលែនជាផ្លែឈើដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុត។
อ่านว่า : พแลย์ กูแลน เจีย พแลย์เชอ แดว์ล คญม โจว์ล เจิด บ็อม พด
แปลว่า : ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ฉันชอบที่สุด