គ្រញូង-พะยูง ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រញូង-พะยูง

គ្រញូង-พะยูง

ภาษาเขมร : គ្រញូង
อ่านว่า : กโร ญูง
แปลว่า : พยูง
ภาษาอังกฤษ : Rosewood

ตัวอย่าง : ចាប់បានជនល្មើសប្រើប្រាស់រថយន្ដគណបក្សកាន់អំណាចដឹកឈើគ្រញូងខុសច្បាប់។
อ่านว่า : จับ บาน จน จน ลเมะฮ์ ปเริว์ รถยนต์ เกียะ นะ ปะก์ กัน อ็อม นาย์จ เดิก เชอ กโร ญูง โคะฮ์ จบับ
แปลว่า : จับได้ผู้ต้องหาใช้รถยนต์ของพรรครัฐบาลข่นไม้พยุงผิดกดหมาย