គ្រូ​ទាយ

នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៅ ជួបជាមួយលោកគ្រូទាយដើម្បីឲ្យគ្រូទាយមើលបាតដៃរបស់ខ្លួនចង់ដឹង ថាខ្សែជីវិតរបស់នាងយ៉ាងណាដែរ។

នារី ៖ លោកគ្រូ…!តើយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្សែជីវិត និងជោគវាសនារបស់នាងខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខ?

គ្រូទាយ ៖ អូហ…! ល្អណាស់នាង…តាមរយៈបាតដៃរបស់នាងបានប្រាប់ថានាងជាមនុស្សមាន ជោគវាសនាល្អ មានសំណាង មានគេគោរពកោតខ្លាចព្រោះតែអ្នកនាងមានបាតដៃដែលមានឬទ្ធិអំណាច អស្ចារ្យគឺថាដាក់ចុះដុះឡើងតាមដៃតែម្ដង ហើយជាងនេះទៅទៀត…

ជាងនេះទៅទៀតយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូ…? នារីសួរកាត់លោកគ្រូទាយ

គ្រូទាយ ៖ ជាងនេះទៅទៀតគឺថាដៃរបស់នាងមានឬទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់បើកាន់របស់ទន់អាចទៅជារឹងបាន…!

ដកស្រង់ចេញពី http://trajoke.blogsome.com/