ចាប់រំលោភ-ข่มขืน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ចាប់រំលោភ
อ่านว่า : จับ รม โลภ
แปลว่า : ข่มขืน
ภาษาอังกฤษ : Rape

ตัวอย่าง : នារីវ័យ ១៧ឆ្នាំ ម្នាក់ ត្រូវក្មេងស្ទាវ ៧នាក់ ចាប់រំលោភ ខណៈនាងកំដរម្ដាយឈឺ នៅមន្ទីពេទ្យស្រុកក្រូចឆ្មារ។
อ่านว่า : เนียรี เวย ด็อบปรำปี ชนำ มเนียะ  ตโรว กเมง ซเตียว ปรำปี เนียะ จับ รมโลภ คะณะ เนียง ก็อม ดอ มดาย ชือ โนว ม็อนตีแปด สรก กโรยจ์ ชมา
แปลว่า : สาววัย 17 ปี คนหนึ่ง ถูกวัยรุ่น 7 คน ข่มขืน ในคณะเธอนอนเฝ้าแม่ป่วยที่โรงพยาบาล อำเภอ กโรยจ์ ชมา