ចៀន-ทอด ภาษาเขมรวันละคำ

ចៀន-ทอด

ចៀន-ทอด


ภาษาเขมร : ចៀន
อ่านว่า : เจียน
แปลว่า : ทอด
ภาษาอังกฤษ : Fried

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះបានត្រីចៀនញ៉ាំបាយព្រឹក។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ บาน แตร็ย เจียน ญำ บาย ปรึก
แปลว่า : วันนี้ได้ปลาทอดกินข้าวเช้า