ឆ្កែ-หมา ภาษาเขมรวันละคำ

ឆ្កែ-หมา

ឆ្កែ-หมา

ภาษาเขมร : ឆ្កែ ឬ សុនខ
อ่านว่า : ชแกย์ หรือ โซะ เนาะข์
แปลว่า : หมา หรือ สุนัข
ภาษาอังกฤษ : Dog

ตัวอย่าง : កូនឆ្កែមូយនេះធាត់ដល់ហើយ។
อ่านว่า : โกน ชแกย์ มวย นิ่ฮ์ ท็วด ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ลูกหมาตัวนี้อ้วนจังเลย