ដេកអង្រឹង-นอนเปล ภาษาเขมรวันละคำ

ដេកអង្រឹង-นอนเปล ภาษาเขมรวันละคำ

ដេកអង្រឹង-นอนเปล ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ដេកអង្រឹង
อ่านว่า : เดก อ็อง เริง
แปลว่า : นอนเปล
ภาษาอังกฤษ : hammock

ตัวอย่าง : ស្រីស្អាត ធី សុវណ្ណថា បែបហត់ខ្លាំងហើយមើលទៅ ដេកអង្រឹងលេងៗ លក់មែនទែន។
อ่านว่า : ซเร็ย ซ-อาด ธี โซะวันทา แบย์บ ฮ็อด คลัง เฮิว์ย เมิวล์ โตว  เดก อ็อง เริง เลงๆ  โละ แมน แตน

แปลว่า : สาวสวย ธี โซะวันทา ท่าทางจะเหนื่อยหนัก นอนเปลเล่นๆ หลับจริงๆเลย