បវរកញ្ញា-นางงาม ภาษาเขมรวันละคำ

បវរកញ្ញា อ่านว่า บอ วอ กัญญา

ระวังตัวสะกด ญ ครับ กัญ ไม่ใช่ กัน

ญา ก็ไม่ใช่ ยา นะครับ

แปลตรงตัวก็ บวร กัญญา ก็คือนางงามครับ

ดูตัวอย่างครับ

ស្រស់ស្អាតណាស់! កញ្ញា សំណាង អេលីណា Miss Universe បវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិលើឆាកអន្តរជាតិពិតជាលេចធ្លោណាស់