ប្រពន្ធ​អញ​កើត​អេដស៍!

ពីរនាក់​ ប្ដី​ប្រពន្ធ​ជា​អ្នក​កើត​អេដស៍ តែ​គេ​ស្រលាញ់​គ្នា​ រស់នៅ រកស៊ី​មានលុយ​មាន​កាក់​មាន​ផ្ទះ​សម្បែង​ធំ​គួរ​សម…​ថ្ងៃ​មួយ​ចោរ​ស្លៀក​លីអូ ចូល​មក​ប្លន់​ហើយ​ឃើញ​នាង​ជា​ប្រពន្ធ​ស្អាត ក៏​ចូល​ទៅ​ចាប់​រំលោភ…​ពេល​នោះ​បុរស​ជា​ប្ដី​ចេញ​មក​ទាន់​ក៏​សើច ហ៎ាស់ ហ៎ាស់ ហ៎ាស់!!!

ចោរ​ស្រែក​សួរ ៖ ម៉េច​ក៏ ឯង​សើច?
ប្ដី​ឆ្លើយ ៖ ព្រោះ​ឯង​រំលោភ​ប្រពន្ធ​អញ​ ដែល​ជា​អ្នក​កើត​អេដស៍!
ចោរ​សើច​វិញ​ម្ដង ៖ ហ៎ា…ហ៎ា…ហ៎ា…
បុរស​ជាប្ដី​សួរ ៖ ម៉េច​បាន​ជា​ឯង​សើច?
ចោរ​ឆ្លើយ ៖ ព្រោះ​មុន នឹង​រំលោភ​ប្រពន្ធ​ឯង​អញ​យក​ស្រោម​អនាម័យ​នៅ​លើ​ក្បាល​ដំណេក​ឯង​មក​ពាក់​រួច​ហើយ!
បុរស​ជា​ប្ដី​សើច​វិញ​ម្ដង ៖ ហ៎ាស់… ហ៎ាស់… ហ៎ាស់…
ចោរ​ស្រែក​សួរ ៖ ម៉េច​បាន​ជា​ឯង​សើច?
បុរស​ឆ្លើយ ៖ ព្រោះ​ស្រោម​អនាម័យ​ក្នុង​ប្រអប់​លើ​គ្រែ អញ​កាត់​ចុង​ចេញ​ទាំង​អស់!
ចោរ ៖ ពុទ្ធោ! ខ្មោច​ឪ ខ្មោច​ម៉ែ ជួយ​អញ​ផង! ម្ដង​នេះ​កើត​អេដស៍​ហើយ​អញ!

ដកស្រង់ចេញពី http://trajoke.blogsome.com/