ផ្កាឈូកងូតទឹក-ฝักบัว ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាឈូកងូតទឹក-ฝักบัว ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាឈូកងូតទឹក-ฝักบัว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ផ្កាឈូកងូតទឹក
อ่านว่า : ผกา ชูก งูด ตึก
แปลว่า : ฝักบัวอาบน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Shower

ตัวอย่าง : គេថាងូតទឹកដោយផ្កាឈូកនឹងមិនសូវខ្ជះខ្ជាយទឹក។
อ่านว่า : เก ทา งูด ตึก ดอว์ย ผกา ชูก เนิง เมิน โซว คเจี๊ยะ คเจียย เติก
แปลว่า : เขาบอกว่าอาบน้ำด้วยฝักบัวจะไม่ค่อยเปลื่องน้ำ(ประหยัดน้ำกว่า)