ពេលព្រឹក-ยามเช้า ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ពេលព្រឹក
อ่านว่า : เปวล์ ปรึก
แปลว่า : ยามเช้า
ภาษาอังกฤษ : Morning

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តអាកាសធាតុព្រឹកបែបនេះខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : คญม โจวล์ เจิด อาก๊ะฮ์ สะเถียด ปรึก แบย์บ นิ่ฮ์ คลัง น่ะ
แปลว่า : ฉันชอบอากาศยามเช้าอย่างงี้จังเลย