ព្រឺសំបុរ-ขนลุก ภาษาเขมรวันละคำ

ព្រឺសំបុល-ขนลุก

ព្រឺសំបុល-ขนลุก

ภาษาเขมร : ព្រឺសំបុរ
อ่านว่า : ปรือ ซ็อม โบ็ว์ล
แปลว่า : ขนลุก
ภาษาอังกฤษ : goosebumps

ตัวอย่าง : អូយ! មើលរឿងខ្មោចហើយព្រឺសំបុរណាស់។
อ่านว่า : โอ่ย! เมิว์ล เรือง คโมย์จ เฮิว์ย ปรือ ซ็อม โบ็ว์ล น่ะ
แปลว่า : โอ่ย! ดูหนังผีแล้วขนลุกมากเลยอ่ะ