រាំ-รำ ภาษาเขมรวันละคำ

រាំ-รำ

រាំ-รำ

ภาษาเขมร : រាំ
อ่านว่า : ร็วม
แปลว่า : รำ เต้น
ภาษาอังกฤษ : Dance

ตัวอย่าง : គាត់ប្រហែលជាទំនេរខ្លាំងមើលទៅ បានជាមកថតរូបរាំកណ្ដាលព្រៃ។
อ่านว่า : ก็วด ปรอ แฮย์ล เจีย ต็ม เน คลัง เมิว์ล โตว บาน เจีย โหมก ถอด รูป ร็วม ก็อน ดาว์ล ปเรย
แปลว่า : เขาน่าจะว่างมากอ่ะดูไป ถึงได้มาถ่ายรูปรำกลางป่า