រូបភាពកំប្លែង

ចូលមកពួកសត្រូវទាំងអស់ យើងស៊ូស្លាប់ហើយ


ខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធស្ដាប់សំលេងដោយមិនចាំបាច់មានត្រចៀកនាំរំខានអុញ! ម៉េចអត់ដូចផន់ខ្ញុំចឹង?សន្សំសំចៃប្រាក់ មិនចាំបាច់ទិញមួកសុវត្តិភាពឲ្យកូន


នេះហែង! ពូកែយំ!


ពុទ្ធោ!!!គួរអោយអាណិតនាងណាស់!!


បងស្រីអោនបន្ទិចទៀតខ្ញុំមើលមិនឃើញទេ!

ពុទ្ធោ!!!!

ចាំខ្ញុំផង!!!!!!!

សួស្ដីស្រីស្អាត!