វាលស្រែ-ทุ่งนา ภาษาเขมรวันละคำ

វាលស្រែ-ทุ่งนา

វាលស្រែ-ทุ่งนา

ภาษาเขมร : វាលស្រែ
อ่านว่า : เวียว์ล ซแรย์
แปลว่า : ทุ่งนา
ภาษาอังกฤษ : Rice field

ตัวอย่าง : វាលស្រែពណ៌បៃតងខ្ចីស្រស់ស្អាតណស់។
อ่านว่า : เวียว์ล ซแรย์ ปัว ไบ ตอง คแจ็ย เซราะฮ์ ซอาด น่ะฮ์
แปลว่า : ทุ่งนาสีเขียวอ่นสดสวยจังเลย