សេវាកម្មប្រែភាសា ថៃ ខ្មែរ អង់គ្លេស รับแปลภาษา เขมร ไทย อังกฤษ


ไทย เขมร

មានសេវាកម្មប្រែភាសា รับแปลภาษา

    • ខ្មែរ ថៃ – ថៃ ខ្មែរ เขมรเป็นไทย ไทยเป็นเขมร
    • អង់គ្លេស ថៃ – ថៃ អង់គ្លេស อังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ
    • អង់គ្លេស ខ្មែរ – ខ្មែរ អង់គ្លេស อังกฤษเขมร เขมรเป็นอังกฤษ

យើងមានទទួលឌីសាញប៉ាដាឃោសនា ប្រកាសផ្សេងៗ ខិតប័ណ្ណ ជាភាសាថៃ ខ្មែរ អង់គ្លេសក្នុងតម្លៃសមរម្យ ដោយក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍
และออกแบบป้ายโฆษนา ป้ายประกาศ ทำใบปลิวที่เป็นภาษาเขมร หรือไทย ด้วยราคากันเองโดยทีมงานแอดมิน www.cambo-zone.org เว็บศูนย์รวมคนสนใจเรียนภาษาเขมร

ทีมงานเราส่วนมากเป็นคนกัมพูชาที่จบจากเมืองไทยแล้วมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาเขมรและอังกฤษ และกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากนี้ หากท่านกำลังหาคุณครูสอนภาษาเขมรควบอังกฤษชาวกัมพูชาแท้ๆ พูดภาษาไทยได้ หรือได้บ้าง และเก่งภาษาอังกฤษ สำเนียงดี หรือดีมาก ดีกว่าฟิลิปิน หรือนิโกร ก็สามารถติดต่อเราได้ เราสามารถให้คำปรึกษาและหาคุณครูให้ท่านได้

***បញ្ជាក់បន្ថែម เพิ่มเติม***

ពួកយើងមានក្រុមការងារបង្រៀនភាសាថៃសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ ឬភាសាខ្មែរសម្រាប់ជនជាតិថៃ ឬភាសាអាឡឺម៉ង់ ដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងការបង្រៀនភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្ត បុរីរម្យ សុរិន្ត ស្រះកែវ និងស៊ីសាកេតផងដែរ។

เรามีทีมงานวิทยากรณ์อบรมภาษาเขมรโดยคุณครูชาวกัมพูชา นักศึกษากัมพูชา ที่พูดภาษาไทยได้ พร้อมประสบการณ์การอบรมภาษาเขมรจากการรับเชิญ และเป็นอาสาสมัครสอนภาษาเขมรให้กับคุณครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปชาวบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទង
สนใจติดต่อ
ប្រធានក្រុមការងារ នី ឫទ្ធី อาจารย์เคน ฤทธี

Tel : 080 524 1541
Facebook  หรือ Line ID : nyrithy