ស្ករគ្រាប់-ลูกอม ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ករគ្រាប់-ลูกอม ภาษาเขมรวันละคำ

ស្ករគ្រាប់-ลูกอม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្ករគ្រាប់
อ่านว่า : สะกอ กร็วบ
แปลว่า : ลูกอม
ภาษาอังกฤษ : Candy

ตัวอย่าง : កុំញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនពេកណាកូន ប្រយ័ត្នដង្កូវស៊ីធ្មេញ។
อ่านว่า : กม ญำ สะกอ กร็วบ จเริว์น เปก น่า โกน  ปรอยัด ด็องโกว ซี ทเม็งญ์
แปลว่า : อย่ากินลูกอมเยอะมากน่ะลูก ระวังหนอนกินฟัน(ฟันผุ)