ស្ងាត់ម្លេះ-เงียบจัง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ស្ងាត់ម្លេះ
อ่านว่า : สฺงัด แมล็ะ
แปลว่า : เงียบจัง
អានថា : ងៀបចាំង
English : So quiet

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)