ស្នៀតពោត-ข้าวโพดอ่อน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny
1 0
Read Time:6 Second

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ស្នៀតពោត ออกเสียงว่า เซฺนียด โปด

ไปฟังการเสนอข่าวสั้นเป็นตัวอย่างครับ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

สุดยอด ហុង ភារិន

Rithy Ny See author's posts อ่านแล้ว: 1,007 Related Posts:មើលងាយ-ดูถูก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជួយផង-ช่วยด้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃពិល-ไฟฉาย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃស្អប់ខ្លួនឯង-เกลียดตัวเอง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃធ្វើបាប-ทำร้าย,ทำบาป ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃរូងភ្នំ-ถ้ำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

กดไลค์ให้เราด้วยน่ะครับ

www.facebook.com/cambozone