ស្លឹកគ្រៃ-ตะไคร้ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ស្លឹកគ្រៃ

ภาษาเขมร : ស្លឹកគ្រៃ
อ่านว่า : ซ-เลิก เกรย
แปลว่า : ตะไคร้
ภาษาอังกฤษ : Lemon grass

ตัวอย่าง : លោកគ្រូគិទិភន់កាន់ស្លឹកគ្រៃ។
อ่านว่า : โหลก กรู กิตติพล กัน ซ-เลิก เกรย
แปลว่า : คุณครูกิตติพลถือตะไคร้