1 ปี แล้วของการจากไป

1380453_160690570806410_1729971_n

วันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการจากไป
ของพระบาทสมเต็จพระนโรดมสีหนุ
เรายังคิดถึงพระบิดาแห่งชาติของเราตลอดไป
เราเชื่อว่าพระองค์ท่านยังคงคอยดูแลประเทศชาติของท่าน
ที่กำลังพะเชินหน้ากับปัญหาหลายอย่าง
ขอพระองค์จงอวยพรให้ประเทศชาติเรา
ให้ได้พ้นจากวิบัติการเมือง และอุทกภัยน้ำท่วม
ขอให้พระองค์ท่านได้สู่สุคติครับ