ឬស-ราก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า ភាសាខ្មែរ : ឬសอ่านว่า : รือฮ์ (สะกดกับ ស ไม่ใช่แม่ กด แต่เป็นแม่ โกะฮ มีเสียง ฮ ครับฉแปลว่า : รากអានថា : រ៉ាកEnglish : root ឧទាហរណ៍ : ព្រឹកម៉ិញខ្ញុំកាប់មែកឫសីមានឬស អាចយកទៅដាំបានอ่านว่า :

กดไลค์ให้เราด้วยน่ะครับ

www.facebook.com/cambozone