6 สูตรสมุนไพร ยาระบาย ง่าย ๆ ใกล้ตัว

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ
ส่วนที่ใช้ : ดอก, ใบสด, เมล็ดแห้ง
ขนาด : ๑-๓ ช่อดอก, ๘-๑๐ ใบ
วิธีใช้ : ใช้จิ้มน้ำพริก หรือคั่วแห้ง ชงน้ำร้อนดื่ม เติมเกลือเล็กน้อย

มะขามแขก

มะขามแขก
ส่วนที่ใช้ : ใบ, ฝัก
ขนาด : ใบ ๒ หยิบมือ, ฝัก ๑๐-๑๕ ฝัก
วิธีใช้ : ต้มกับน้ำ ๑ ถ้วยแก้วนาน ๕ นาที ใส่เกลือกลบรสเฝื่อน ดื่มครั้งเดียวหมด

ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก
ส่วนที่ใช้ : ใบอ่อน, แก่น
ขนาด : ๒-๓ กำมือ, แก่น ๒ องคุลี ใช้ ๒-๓ ชิ้น
วิธีใช้ : ใบอ่อนใช้ต้มกับน้ำ ๑-๒ ถ้วย เติมเกลือเล็กน้อย ดื่มตอนเช้า แก่นก็ทำเช่นเดียวกัน

มะละกอ

มะละกอ
ส่วนที่ใช้ : ผลสุก
ขนาด : ไม่จำกัด
วิธีใช้ : ใช้รับประทาน

มะขาม

มะขาม
ส่วนที่ใช้ : เนื้อมะขาม
ขนาด : ๒ หัวแม่มือ
วิธีใช้ : จิ้มเกลือกิน หรือต้มน้ำดื่ม ดื่มน้ำตามมากๆ

แมงลัก

แมงลัก
ส่วนที่ใช้ : เมล็ด
ขนาด : ๑-๒ ช้อนชา
วิธีใช้ : แช่น้ำให้พองแล้วดื่มก่อนนอน