អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់-ไลน์แมน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់ อ่านว่า: อาจ ญา ก็อนดาล คฺแซ บ็อนต็อด แปลว่า: ไลน์แมน អានថា: ឡាយមែន ภาษาอังกฤษ: Lineman ตัวอย่าง: អាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់វ័យក្មេង อ่านว่า: :

កីឡាការនី-นักกีฬาหญิง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

++ทำไม គ្នា อ่านว่า คฺเนีย ไม่อ่านว่า กฺเนีย ภาษาเขมร : កីឡាការនី อ่านว่า : แก็ย ลา การะนี แปลว่า : นักกีฬาหญิง អានថា : ណ់ាក គីឡា យី៎ង ภาษาอังกฤษ : Sport Player(Female) ตัวอย่าง : កីឡាការនីគ្រប់គ្នាមានភាពរួចរាល់ក្នុងការចូលប្រកួតហើយ។ อ่านว่า : แก็ย ฬา การะนี กรฺบ คฺเนีย เมียน เพียบ รวกจ์ ร็วล กฺนง กา โจว์ล ปรอ กวด เฮิว์ย แปลว่า : นักกีฬาสาวทุกคนมีความพร้อมในการลงแข่งขันแล้ว អានថា […]

បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : បាល់ទាត់ อ่านว่า : บัว์ล ต็วด แปลว่า : ฟุตบอล អានថា : ហ្វ៊ូតបន ภาษาอังกฤษ : Football, soccer ตัวอย่าง : កម្ពុជាមិនសូមមានឈ្មោះបោះសំលេងលើវិស័យបាល់ទាត់ទេ។ อ่านว่า : กัมปุเจีย เมินโซว เมียน ชโม๊ะฮ์ เบ๊าะฮ์ ซ็อมเลง เลอ วิซัย บัว์ล ต็วด เต แปลว่า : กัมพูชาไม่ค่อยมีชื่อเสียงในเรื่องฟุตบอลเลย អានថា : កាំភូឆាម៉ៃខ់យមីឈឺសៀងណៃរឿងហ្វូតបនលើយ

กดไลค์ให้เราด้วยน่ะครับ

www.facebook.com/cambozone